1. placeholder bild.
  17 februari 2004

  Osäker framtid för vadarfåglar

  Vadarfåglarna är hårt trängda av människan, och det görs många ansträngningar för att säkra deras fortlevnad. En av dessa åtgärder är att bevara de kustnära betesmarker där dessa fåglar trivs. Nya undersökningar utförda av en ekolog vid Lunds universitet i samarbete med Högskolan...

 2. placeholder bild.
  19 december 2003

  Fåglars fantastiska färgseende undersökt med DNA-metod

  Hur ser fåglar egentligen ut för andra fåglar? Människan har ett utmärkt färgseende men jämfört med fåglar är vi färgblinda. Olle Håstads avhandlingsresultat visar att vår färguppfattning inte räcker till för att bedöma djurs uppfattning av deras färgsignaler.

 3. placeholder bild.
  1 oktober 2003

  Laserpulser visar hur fåglar flyger

  Alla vet att fåglar kan flyga. Men man har faktiskt inte kunnat förklara hur de kan producera tillräckligt mycket lyftkraft för att neutralisera sin kroppsvikt. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt var den saknade rörelsemängden finns. Med laserteknik har man studerat en flygande...

 4. placeholder bild.
  14 augusti 2003

  Fåglars vingar blir kortare i stressiga tider

  Sommaren är kort och det är viktigt att hinna lägga ägg och föda upp sina ungar innan det är dags att flytta tillbaks till varmare trakter. För många småfåglar blir det stressigt om häckningen kommer igång sent eller om den första omgången ägg eller ungar blir uppätna. Innan...

 5. placeholder bild.
  18 februari 2003

  Fåglar reglerar sina kroppar efter gruppstorlek och jordens magnetfält

  Hur fåglar med unika kroppsregleringsmönster och anpassningar klarar av svårigheter som de utsätts för under olika skeden av sin årscykel visar Johan Lind i sin avhandling vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet Dessa anpassningar kan hjälpa fåglarna att bibehålla sin...

 6. placeholder bild.
  16 december 2002

  Fåglars ben är utformade för bästa funktion

  Pressmeddelande från Naturvetenskapliga fakulteten

 7. placeholder bild.
  19 juni 2002

  Ny syn på hur fåglar tar sig fram under vatten

  I en avhandling från Göteborgs universitet presenteras resultat som innebär en helt ny syn på framdrivningsmekanismerna hos fotdrivna dykande fåglar. Resultaten ifrågasätter också den rådande synen att fotdrivna simmande fåglar är mer primitiva i sin framdrivning jämfört med fåglar...

 8. placeholder bild.
  26 april 2002

  Färgsignalerande fåglar och parasitsteklars kamp för överlevnad

  Pengar till forskning om biologisk mångfald utdelade: Över 50 projekt får medel från Vetenskapsrådet i vårens satsning på grundforskning inom området biologisk mångfald. Satsningen innefattar även ekologi med inriktning på arters anpassning och samspel samt deras naturliga egenskaper och...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera