1. placeholder bild.
  4 februari 2010

  Helheten viktig när förskolebarns behov bedöms

  Många barn i förskolan har svårt att samspela med andra barn och att kommunicera. Majoriteten av dessa barn har inget funktionshinder eller diagnos men förskolepersonalen anser att barnen ändå är i behov av särskilt stöd.– Min forskning visar att det är viktigt att inte bara utgå från...

 2. placeholder bild.
  27 oktober 2009

  Förskolebarn utmanar stereotypa könsmönster

  Könet avgör hur barnen bemöts i sin lek och i sitt lärande på förskolan. De gånger barnens möjligheter utvidgas sker det på barnens, inte lärarnas initiativ. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

 3. placeholder bild.
  1 oktober 2009

  Handdockan ger dynamik i kommunikationens verktygslåda

  Användning av handdockor kan bidra till bättre utveckling av barns och lärares förmåga att kommunicera. En aktuell avhandling vid Göteborgs universitet visar hur handdockor skapar dynamik i kommunikationens verktygslåda inom förskolan.

 4. placeholder bild.
  2 juni 2009

  Demokrati i leken bland förskolebarn

  En aktuell studie vid Göteborgs universitet visar hur förskolebarn visar ansvar, omsorg och respekt i den dagliga leken. Men redan bland de små barnen betonas skillnader mellan könen starkt.

 5. placeholder bild.
  4 maj 2009

  Utmana föreställningen om specialpedagogisk verksamhet

  I en god specialpedagogisk verksamhet i förskolan och skolan måste specialpedagoger utgå från ett medvetet kommunikativt perspektiv och få möjlighet att arbeta med kvalificerade pedagogiska samtalsprocesser. Det visar Désirée von Ahlefeld Nissers avhandling i specialpedagogik som läggs...

 6. placeholder bild.
  9 oktober 2007

  Elever med koncentrationssvårigheter glöms bort när nya skolor planeras

  Elever med ADHD, Downs syndrom och autism påverkas i högre grad av ljud- och synintryck än andra. Idag finns inte tillräckligt med kunskap om denna grupps behov när nya skolor ska byggas. I rätt utformad skolmiljö kan koncentrationsförmågan hos dessa elever förlängas väsentligt, hävdar...

 7. placeholder bild.
  20 september 2007

  Brus är bra för busiga barn

  Brus som bakgrundsljud hjälper barn med Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) att koncentrera sig. Det visar ny forskning vid Stockholms universitet. Forskarna har i en studie, som snart publiceras i den vetenskapliga tidskriften Psychological Review och som ligger till grund för en...

 8. placeholder bild.
  18 maj 2006

  Avvikelser på kromosomerna hittade hos autistiska barn

  En extra kromosom, en söndrig kromosom eller bitar av kromosomer som saknades. Åtta barn med fyra olika sjukdomar med autistiska inslag hade alla någon sådan avvikelse i sina arvsanlag. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera