Tema

Sökresultat för: terrorism

Skildringar av Breivik gör dådet till ett individuellt problem snarare än högerextrem terrorism

Författare, journalister och forskare som försökt förklara Anders Behring Breiviks terrorattack i Norge den 22 juli 2011 tenderar att separera Breivik från det norska samhället och se terrorattacken som en effekt av ett individuellt misslyckande med att ”passa in”. Det visar en ny avhandling i genusvetenskap från Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur

Kriget mot terrorismen ur ett genusperspektiv

I tider av hot och osäkerhet tenderar människor att söka sig till det som är bekant, tryggt och igenkännbart. Traditionella uppfattningar om genus kan vara en viktig del i en sådan reaktion. I en ny bok visar etikforskaren Anna T. Höglund vid Uppsala universitet att detta var precis vad som hände i USA efter terrorattentaten den 11 september 2001.

Samhälle & kultur

Krigen färre men allt mer knutna till kampen mot terrorism

Under 2007 pågick endast fyra krig. Det är det lägsta antalet sedan 1960. Därutöver fanns det 30 mindre väpnade konflikter där dock antalet dödade i strid inte kom upp till 1 000 under året. Det framgår av den årliga översikt som forskarna vid Uppsala universitets konfliktdataprogram just publicerat i den internationellt ansedda tidskriften Journal of Peace Research.

Samhälle & kultur

FOI bidrar till att förebygga terrorism och organiserad brottslighet i Europa

I stenhård konkurrens finns FOI med i ett av tretton forskningsprojekt som fått pengar till forskning för att bekämpa terrorism inom EU:s program för säkerhetsforskning. – Projektet handlar om att förbättra samarbetet mellan länder för att mer effektivt kunna bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, berättar Martin Rantzer, avdelningschef vid FOI.

Samhälle & kultur

Allt smutsigare spår kan DNA-bestämmas

Ungefär 60 000 DNA-spår från brottsplatser analyseras årligen på Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Men många är för nedsolkade och går inte att använda. Nu har forskare i Lund identifierat ett enzym som kan hantera nästan femtio gånger mer smuts.

Natur & teknik

Morden på journalister ökar – få fälls för dåden

Närmare 850 journalister, mediearbetare och sociala medieproducenter har dödats de senaste tio åren. Kurvan är stigande och många mord sker i länder med väpnade konflikter.
– Men även här hemma tystas röster genom att hat, trakasserier och hot riktas mot journalister och andra mediearbetare via sociala medier, säger medieprofessor Ulla Carlsson vid Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur

Arvet efter Obama – dödliga konflikter i sju länder

När Barack Obama tillträdde som president för åtta år sedan ärvde han flera krig med amerikansk inblandning från sin föregångare. När han nu lämnar över makten till Donald Trump är USA fortfarande direkt inblandat i omfattande stridshandlingar i sju länder. I inget av dessa länder ser situationen särskilt ljus ut, utan tvärtom ökar dödandet, enligt forskare vid Uppsala Conflict Data Program (UCDP).

Samhälle & kultur

Så överlever ett familjeföretag – i Pakistan och övriga världen

Hur lever familjeföretag vidare över tid och generationsskiften? Vilka strategier använder de och vilken roll spelar ägarfamiljens känslomässiga engagemang? Naveed Akhter vid Jönköping International Business School har studerat ett antal familjeföretag i Pakistan för att ta reda på vilka strategier som är framgångsrika och vad som får ett företag att överleva under både goda och dåliga tider.

Samhälle & kultur