Tema

Sökresultat för: elevhälsa

Stora skillnader mellan skolors elevvårdsresurser

Olika skolors tillgång till elevvårdsresurser varierar stort. Medan skolsköterskan förväntas finnas tillgänglig för eleverna, är skolkuratorer och skolpsykologer mindre givna resurser i skolan. Det visar Åsa Backlund i en ny avhandling vid Institutionen för socialt arbete. Avhandlingen behandlar elevvårdens resurser, organisering och praktik i grundskolan.

Samhälle & kultur

Stora skillnader i ungdomars hälsa och livsstil

Unga män som involveras i en oplanerad graviditet behöver stöd både när det gäller graviditeten och livsstilsfrågor, visar Lars Holmberg i en undersökning av ungdomars livsstil och hälsa. Enligt honom finns det tydliga skillnader ungdomar emellan vad gäller ohälso- och riskbeteende, något som också förebyggande program inom skolhälsovården bör ta hänsyn till. Lars Holmberg försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 30 mars.

Hälsa & medicin

Att platsa i en skola för alla – en studie av arbetet i skolans elevhälsoteam

Den politiska ambitionen i Sverige är att ha en skola för alla. Arbetet med elevhälsa är en av skolans viktigaste funktioner. Uppgiften består i att hjälpa och stötta barn i svårigheter. Trots satsningen på elevhälsa och förebyggande arbete kan man se att antalet barn som klassificeras som i någon mening handikappade, eller som hamnar i svårigheter, har ökat. Det är skolans elevhälsoteam som har i uppgift att hantera svårigheter av detta slag och fatta beslut om vilka elever som är i behov av särskilt stöd.

Samhälle & kultur