Tema

Nyhetsarkiv

Skamkänslor bakom mäns våld

Våld föder skam. Skam föder våld. Hur ska man bryta den onda cirkeln? Forskaren Peter Jansson vill introducera ett nytt forskningsperspektiv i Sverige
– Det är lika viktigt att förstå förövaren. Förövaren kan också vara ett våldsoffer som dessutom är påverkad av sin position i klasstrukturen.

Samhälle & kultur

När mobbning flyttar ut på internet finns ingen fristad

När barn och unga mobbas på internet är det ofta deras utseende som står i fokus. Flickor får höra att de ser feta ut, pojkar att de inte är tillräckligt muskulösa. – Men flickorna tar åt sig mer och reagerar ofta med att bli nedstämda och dra sig undan, säger Sofia Berne som forskar om nätmobbning.
 

Samhälle & kultur

Den mest dramatiska berättelsen tar störst utrymme i media

Beskrivningen av våld och brottslighet är en aldrig sinande källa i nyhetsflödet. Men medias uppmärksamhet skiljer sig stort från den verkliga brottsutvecklingen. Det är en viktig orsak till att så många människor upplever att våldet ökar trots att utvecklingen är den motsatta, menar Ester Pollack, docent i journalistik.

Samhälle & kultur

Våldet minskar trots fler anmälningar

Våldet minskar. De gäller både det dödliga våldet och lindrigare misshandel. Samtidigt görs allt fler anmälningar och en majoritet av befolkningen är övertygad om att våldet ökar. Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, menar att dessa motsatta förhållanden bäst förklaras av att det är vår tolerans för våld som har minskat och att definitionen har förändrats.

Samhälle & kultur