Tema

Nyhetsarkiv

Ny pusselbit lagd för att förstå åldrandet

Image of an 85 Year old Womans Stomach

Vid åldrandet försämras kroppens funktioner gradvis. Det yttrar sig i allt ifrån rynkor till nedsatt ämnesomsättning och hjärtfunktion. Försämringen beror på att kroppens celler sakta ansamlar skador vilka slutligen gör att cellerna förlorar sin funktion och dör. Forskning från Göteborgs universitet ökar kunskapen för hur celler åldras och kan öka förståelsen för sjukdomar som till exempel Alzheimers och Parkinson.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Forskare vill lura kroppen till ett längre liv

Forskningen om våra kroppars åldrande fick ett rejält uppsving under 2014, enligt forskarna själva. I takt med att åldrandet allt mer uppfattas som något som går att påverka ökar intresset på bred front. Många ser nya möjligheter att bota åldersrelaterade sjukdomar, men också att förlänga livet på medicinsk väg.

Hälsa & medicin

”Beslutsfattare tolkar forskning om åldrande lite som det passar”

Många äldreforskare i Sverige anser att politikerna inte tar till sig hela bilden av forskningen kring äldrefrågor. Det gäller främst de problem som äldrevården står inför med ökande efterfrågan och minskande resurser.
– Det är svåra prioriteringar vi har att göra med, men givet det, så tar man bara till sig det som passar, säger till exempel Mats Thorslund, professor på Karolinska Institutet.

Hälsa & medicin

Aktivitet är receptet för psykisk hälsa

Enligt forskning kan man från samhällets sida göra betydligt mer för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Många äldre upplever att en slags vishet kommer med åren och att förmågan att prioritera rätt blir bättre, men de flesta känner också av att åldrandet ger sämre minne och långsammare mentala processer. Många drabbas också av att inte må bra psykiskt.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Åldrandet börjar vid 30

En viktig brytpunkt i åldrandet är när vi får svårt att klara oss utan regelbunden hjälp från andra. Det gör åldrandet till en stor politisk fråga. Forskarna intresserar sig för åldrandet ur många olika perspektiv, för hur vi åldras, men också varför.
– Vi är designade för att köras hårt i max 30 år, säger Brun Ulfhake, professor på Karolinska Institutet.

Hälsa & medicin