Ny metod banar väg för snabbtest av smittämnen

Forskare har utvecklat en ny metod för att snabbt identifiera olika smittämnen. De hoppas nu ta fram ett enkelt elektroniskt test som kan användas i sjukvården.