Varför skjuts det så mycket i Sverige?

Sverige har fler skjutningar än andra, jämförbara länder. Det handlar ofta om unga män i utsatta områden, men frågan som förbryllar forskarna är varför; varför här och inte på andra ställen?