Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mindre förpackningsmaterial, kan någon vara emot det? Mindre att ta hand om i köket, mindre påverkan på miljön. Eller? Ofta glöms det bort att förpackningens utformning påverkar vårt beteende och att slutresultatet därmed inte alltid blir det önskvärda.

Forskare vid Karlstads universitet har analyserat en ny köttfärsförpackning i form av en tub, liknande de för till exempel ärtsoppa. Vid första anblicken är den överlägsen det tråg som normalt används. Tuben består av mindre material, 6 gram jämfört med 21 gram för tråget. Tuben är också kompaktare och därmed lättare att transportera och har längre hållbarhet. Men det finns annan miljöpåverkan att ta hänsyn till.

Förpackningens utformning påverkar beteendet
– Vad man glömmer är ofta att inkludera människors beteende i miljöjämförelser av olika produkter, säger Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem och huvudförfattare till studien som i dagarna publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cleaner Production.

Framför allt får ofta det spill av produkten som uppstår stor betydelse, speciellt när det gäller en produkt med hög miljöpåverkan vilket kött är. I tuben blir det kvar minst 5-10 gram köttfärs i en halvkilosförpackning, dels som en hinna som fäster vid plasten, dels för att ändarna är svåra att tömma helt. Detta lilla spill orsakar mer miljöpåverkan än vad man tjänat på att minska mängden material i förpackningen.

Forskarna har även bedömt hur förpackningsegenskaperna hos de olika förpackningarna påverkar om konsumenter källsorterar eller inte. Generellt så källsorterar vi konsumenter i lägre grad om förpackningen upplevs kladdig. Många uttrycker dessutom att köttrester är extra äckliga att handskas med. Är förpackningen svår att materialseparera eller om det finns osäkerhet om hur man ska sortera hamnar förpackningen oftare i soporna.

– Tuben kommer med all säkerhet att källsorteras mer sällan än trågen. Den är kladdigare och det är arbetskrävande att få bort metallclipsen från plasten.

Men tuben ger mindre matsvinn
Så långt verkar tuben ha stora nackdelar jämfört med tråget. Men den längre hållbarheten då, kan den göra att miljöpåverkan från tuben ändå blir lägre än för tråget?

– Att köttfärsen i tuben har längre hållbarhet minskar säkert svinnet i butik och i hushållen. Om det slängs minst två procent mindre köttfärs på grund av den längre hållbarheten blir tuben det bättre alternativet. Spillet i butik är idag cirka en halv procent, så det måste också till ett minskat spill hos konsument, men vi vet idag inte om den minskningen blir tillräckligt stor för att kompensera tubens andra nackdelar.

– Syftet med studien har inte varit att kora en vinnare utan att nyansera miljödebatten kring förpackningar. Frågan är betydligt mer komplex än att bara jämföra förpackningsmaterial, avslutar Fredrik Wikström.

Kontakt: Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, tel 0706 993 199 eller fredrik.wikstrom@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera