Tema

Brunbjörnar har mycket att säga om vår tarmflora

Brunbjörnens matvanor går från ett extremt energiintag under sommarhalvåret till noll energitillförsel i vinteridet. Forskare har studerat vilda brunbjörnar och kan nu visa att björnens variationer i kosten går hand i hand med dramatiska förändringar i djurets tarmflora – fynd som kan öka kunskapen om hur vår egen tarmflora påverkar ämnesomsättningen.

Professor Fredrik Bäckhed och hans forskarkollegor har i flera uppmärksammade studier visat att ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdom har en direkt koppling till förändringar i bakteriefloran i våra tarmar.

I vad Fredrik Bäckhed själv beskriver som ”klassisk grundforskning” har han nu tillsammans med forskarkollegor kartlagt tarmflorans årsvariationer – hos sexton vilda brunbjörnar.

Initiativet till forskningen kommer från Ole Fröbert, professor och kardiolog vid Universitetssjukhuset Örebro. Det var han som först uppmärksammade insikten om brunbjörnarnas kostvanor, som växlar från ett extremt energiintag under sommaren till att helt upphöra under vintern då björnen går i ide.

Insulinresistens vintertid
Studier har nämligen visat att brunbjörnen är insulinkänslig på sommaren, medan den under vinter halvåret utvecklar insulinresistans – detta för att minska energiåtgången i kroppen och spara energi åt hjärnan.

I den aktuella studien, som engagerat forskare inom det Skandinaviska Björnprojektet samt från Örebro universitet och Duke University, visar att brunbjörnens tarmflora förändras kraftigt efter säsong.

– Under vintervilan ökar koncentrationen av flera speciella molekyler i björnens blod, en process som vi tror påverkas av förändringar i tarmfloran. När sommaren väl kommer äter den allätande björnen en väldigt blandad kost, och då ser vi att tarmfloran också är mer diversifierad, säger Fredrik Bäckhed.

Kan leda till nya behandlingar
Genom ett experiment där björnarnas tarmflora överfördes till bakteriefria möss kunde forskargruppen se att möss som fick björnens sommar-tarmflora ökade sin kapacitet att lagra fett.

– Särskilt intressant är att mössen blev fetare utan att utveckla insulinresistens, vilket inte heller björnarna gör under de feta sommarmånaderna, säger Bäckhed:

– Studien är klassisk grundforskning och det behövs fler studier för att nå fram till en praktisk tillämpning. Men björnstudien ger oss ny kunskap om hur tarmfloran påverkar vår ämnesomsättning, fynd som kanske i framtiden kan hjälpa oss att utveckla bakteriebaserade behandlingar.

Artikel: The gut microbiota modulates energy metabolism in the hibernating brown bear Ursus arctos är publicerad online i tidskriften Cell Reports.

Läs mer om Skandinaviska Björnprojektet

Kontakt: Ole Fröbert, professor och kardiolog vid Universitetssjukhuset. Örebro 019-60254 13, 073-0895413 ole.frobert@regionorebrolan.se
Fredrik Bäckhed, professor vid Sahlgrenska akademin och föreståndare för Wallenberglaboratoriet, Göteborgs universitet. 031-342 7833, 0702-18 23 55 fredrik.backhed@wlab.gu.se

Läs också

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Brunbjörnar har mycket att säga om vår tarmflora

 lästid ~ 2 min