Tema

Mjölmask fungerar fint som råvara i proteinpulver

Kan proteinpulver framställt från mjölmask bli en framtida ingrediens i livsmedel? En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har framställt ett sådant pulver. Det kan vara lättare för konsumenterna att ta till sig en produkt där insekter är en ingrediens i stället för att äta insekterna hela, tror forskarna bakom studien som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

– Det pågår en hel del utveckling kring insekter som mat runt om i världen, säger Rikard Landberg. Olika insektsarter testas i olika typer av livsmedel. Ofta används hela eller delar av intakta insekter i olika beredningar.

– Vår ansats är att det kan vara lättare för konsumenter att acceptera en produkt där en neutral insektsproteiningrediens ingår i stället för hela insekter eller delar av insekter. En sådan renframställd ingrediens måste vara säker, ha lika eller bättre funktionalitet och lägre miljöpåverkan än befintliga proteiningredienser, säger Maud Langton.

Larven av mjölbagge
– Vi har, tillsammans entreprenörerna Nils Österström och Åsa Martén, utvecklat och genomfört en pilotstudie för att undersöka om det är möjligt att framställa en för livsmedel användbar proteiningrediens med högt utbyte från en av våra vanligaste insekter, mjölmasken, som ju är larven av mjölbagge, Tenebrio molitor.

I studien utvecklades en extraktionsprocess som har stor potential för storskalig framställning av protein med miljövänligt lösningsmedel. Det renframställda proteinet hade viktiga aminosyror i de mängder som är nödvändiga för mänsklig konsumtion och liknar många animaliska proteinkällor.

Det var smakneutralt med beige färg. I studien undersöktes även egenskaper hos proteinet som har betydelse för dess användning i olika typer av livsmedel. Bland annat undersöktes proteinets löslighet vid olika pH och vid olika salthalter, liksom färgens pH-beroende.

Protein med många bra egenskaper
Studien visar att konsistensen kan varieras genom att reglera pH, salthalt, samt temperatur–tidsförloppen. Proteinet har ett traditionellt beteende som liknar många andra proteiner som används i livsmedel men även unika egenskaper som leder till nya möjligheter för produktutvecklingen.

– SLU Holding AB (SLU:s innovationsbolag) blev tidigt inkopplate, då potentialen i detta projekt att påverka samhället är stor. Sammantaget visar våra resultat på stora möjligheter att kunna använda renfraktionerat insektsprotein i flera olika produktkategorier, vilket ger en stor flexibilitet i användingen till produkter som energidrycker, yoghurtar, energibarer, extruderade produkter/snacks, falafel/”kött”-bullar. Detta öppnar upp för en ny och hållbar livsmedelsskedja, säger Rikard Landberg.

Världens befolkning ökar och väntas uppgå till cirka elva miljarder människor år 2050. Efterfrågan på protein kommer därmed att öka, liksom efterfrågan på nya, mer hållbara produktionsmetoder för livsmedel.

Insekter med livsmedelspotential
Ätbara insekter är en ny proteinkälla med livsmedelspotential eftersom proteinerna har högt näringsvärde när det gäller viktiga aminosyror och dessutom är lättsmälta. Insekter omvandlar effektivt foder och kan födas upp på biprodukter såsom kli och matrester.

I många länder äts hela insekter och betraktas som en delikatess. I västvärlden har de dock låg acceptans som livsmedel trots att vi annars äter till exempel räkor, hummer, kräftor och krabbor. I EU är det ännu inte tillåtet att sälja insektsbaserade livsmedel, då de inte ätits under tillräckligt lång tid för att vi ska kunna veta att de är ofarliga, men lagstiftningen är inte entydig och i vissa länder har försäljning fortsatt.

Sverige tillämpar lagen enligt kommissionens rekommendationer. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har tagit fram en riskprofil för insekter som föda och till sommaren 2016 väntas riktlinjer för hur ansökan om godkännande av ett insektsbaserat livsmedel ska se ut. Det är således bara en tidsfråga tills insekter kan komma att tillåtas i mat även i Sverige, förutsatt att man kan påvisa att de är säkra för konsumenterna.

Artikel: Yellow mealworm protein for food purposes – extraction and functional properties av Zhao, X., Vázquez-Gutiérrez, J.L., Johansson, D.P., Landberg, R. Langton, M. Plosone.

För mer information: Rikard.Landberg@slu.se , tel 072-548 23 50
Maud.Langton@slu.se, tel 072-221 95 37

Hör forskarna berätta om proteinpulverframställning av mjölmask (filmklipp SLU)

Läs också

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Mjölmask fungerar fint som råvara i proteinpulver

 lästid ~ 3 min