Tema

Fallskador kan vara tidigt tecken på Parkinson

Parkinsonpatienter har redan många år innan diagnos större risk för fallskador och höftfrakturer. Upp till 26 år innan diagnos förekommer det oftare hos parkinsonsjuka jämfört med en kontrollgrupp, visar en kohortstudie vid Umeå universitet. Den högre andelen fallolyckor kan bero på en gradvis försämrad balans, och kan vara ett betydande tecken på sjukdomen i ett tidigt skede.

Umeåforskare har i en tidigare stor kohortstudie undersökt om manliga patienter med Parkinsons sjukdom hade lägre muskelstyrka redan när dom mönstrade. Man fann en lägre muskelstyrka i armarna redan i genomsnitt 30 år innan diagnos av Parkinsons sjukdom. Utifrån dessa resultat undersökte forskarna om denna lägre muskelstyrka även kunde vara associerat med en ökad risk för fallskador och höftfrakturer.

Resultaten visar att de tidiga förändringar som manifesterat sig som en lägre muskelstyrka även tycks resultera i en ökad risk för fallskador och frakturer många år innan diagnos. Sambandet tyder även på att den gradvisa försämring av balans och motorik, som tidigare ansågs ske först i relativt sena stadier av Parkinsons sjukdom finns långt tidigare.

Ofta inblandade i fallolyckor
– Vi ställde oss frågan om fallskador i yngre ålder kan vara ett varningstecken på den försämrade balansförmåga som är utmärkande för Parkinsons sjukdom, säger Helena Nyström, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och medförfattare av artikeln.

– Genom att undersöka hälsodata ur register kunde vi se ett samband där personer som senare fick diagnosen Parkinsons oftare var inblandade i fallolyckor och att den högre risken för höftfrakturer kunde uppmätas mer än två decennier innan själva diagnosen.

Fallolyckor är en allvarlig hälsorisk och höftfrakturer en vanlig bidragande dödsorsak bland äldre personer. Risken för höftfrakturer är speciellt hög hos personer med Parkinsons, vilket tros bero på en nedsatt balans och en oförmåga att rotera kroppen vid fall för att skydda höften.

Smygande sjukdomsförlopp
Parkinsons sjukdom, som bryter ner specifika nervceller och brukar diagnostiseras vid ungefär 70 års ålder, har ett smygande sjukdomsförlopp, vilket till en början påverkar bland annat rörelse- och balansförmåga. Tidigare forskning har kunnat visa att sjukdomen yttrar sig tidigt på olika sätt. Balansförmåga och muskelstyrka ansågs påverkas negativt först i ett senare skede.

Studien undersökte hälsodata från alla personer i Sverige som var minst 50 år 2005 (N=3.3 miljoner). Av dem fick 24,412 en Parkinsondiagnos under perioden 1988-2012, och dessa personer matchades mot 10 kontroller vardera. Forskarna fann att 18 procent av Parkinsonpatienterna (innan sin diagnos) och 11,5 procent av patienterna i kontrollgruppen hade varit med om åtminstone en skadlig fallolycka.

Artikel: Risk of Injurious Fall and Hip Fracture up to 26 y before the Diagnosis of Parkinson Disease: Nested Case–Control Studies in a Nationwide Cohort. PLOS Medicine. Författare: Helena Nyström, Anna Nordström och Peter Nordström. DOI: 10.1371/journal.pmed.1001954.

Tidigare referens: Gustafsson H, Aasly J, Strahle S, Nordstrom A, Nordstrom P. Low muscle strength in late adolescence and Parkinson disease later in life. Neurology. 2015;84(18):1862-9. Gustafsson H et al. Neurology 2015

För mer information: Helena Nyström, Doktorand, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. Telefon: 070-239 1039. E-post:helena.nystrom@umu.se

Fallskador kan vara tidigt tecken på Parkinson

 lästid ~ 2 min