Tema

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

Den matburna listeriabakterien, som kan infektera människor och orsaka tillfälliga magproblem, är en allvarlig hälsorisk för gravida och personer med nedsatt immunförsvar. I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs hur bakterien, som ibland orsakar den dödliga sjukdomen listerios, reagerar på ljus genom att aktivera försvarsmekanismer.

Listeria monocytogenes, även känd som Listeriabakterien, är vanlig i naturen men kan ibland sprida sig till mat, och då främst opastöriserade mejeriprodukter och smörgåspålägg. Listeriabakterien kan växa i mat som förvaras i kylskåp och om smittad mat äts utan att ha blivit ordentligt upphettad kan bakterien orsaka infektioner.

Forskarna har nu upptäckt en ny egenskap hos Listeria, nämligen att bakterien aktiverar skyddsmekanismer när den utsätts för ljus. Upptäckten av hur listeriabakterien reagerar på ljus kan i framtiden komma att bli användbar inom matindustrin för att förhindra spridning av bakterien.

Molekyl mot sjukdom
I sin avhandling beskriver Christopher Andersson, doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi, även upptäckten av två nya molekyler som bekämpar listeriabakteriens sjukdomsframkallande förmåga. Forskarna har utforskat hur molekylerna kan användas för att förhindra bakterien från att orsaka sjukdom.

För friska individer är listeriabakterien i allmänhet ingen fara, utan ger oftast bara några dagars magproblem. Men för personer som har nedsatt immunsystem eller är gravida kan bakterien dock vara mycket farlig.

Orsakar missfall
Om en bakterieinfektion sprider sig till hjärnan kan den ge upphov till sjukdomen ”listerios”, vilket har en dödlighet på 20-30 procent. Om en gravid person får i sig bakterien kan den sprida sig till fostret och orsaka missfall.

– Förhoppningen är att kunskapen om hur ljus och de små molekylerna påverkar bakterien i framtiden kan användas för att förhindra spridning av listeriabakterien och att behandla listerios, säger Christopher Andersson.

Christopher Andersson är från Karlshamn i Blekinge. Han är doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi och ingår i Jörgen Johanssons forskargrupp.

Avhandling: Torsdagen den 4 februari försvarar Christopher Andersson, Institutionen för molekylärbiologi, sin avhandling med titeln: Regulatoriska vägar och virulensinhibering i Listeria monocytogenes. (Engelsk titel: Regulatory pathways and virulence inhibition in Listeria monocytogenes). Opponent: Professor Claude Parsot, Unite de Pathogenie Microbienne Moleculaire, Institute Pasteur, Paris. Huvudhandledare: Jörgen Johansson. Disputationen äger rum kl. 09:00 i stora hörsalen, KB3B1, huvudentrén, 1 tr., KBC-huset, Umeå universitet

För mer information:
Christopher Andersson, Institutionen för molekylärbiologi Telefon: 090-785 6739
E-post: christopher.andersson@umu.se

Bild: Scanning electron micrograph of Listeria monocytogenes (Wikipedia)

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

 lästid ~ 2 min