Tema

Rätt ventilerade operationsrum minskar smittspridning på sjukhus

Omkring 1 500 personer dör varje år av luftburen smittspridning på sjukhus. Forskare på KTH arbetar nu aktivt för att komma tillrätta med problemet. Ett sätt är att beräkna hur ventilationen fungerar för att undvika att luftburna bakterier landar på fel ställen.

– Smittan härrör bland annat från operationsteamet och ett sätt att minska smittspridningen är genom tätare kläder. Detta påverkar dock sjukvårdspersonalens rörlighet och komfort och ställer till det en hel del för exempelvis kirurger, säger Sture Holmberg, professor på Institutionen för byggvetenskap och avdelningen för strömnings- och klimatteknik vid KTH.

– Ett annat sätt att begränsa spridningen är genom beräkningar om hur ventilationen ska fungera så att luftburna bakterier exempelvis inte landar på instrument, instrumentbord och i öppna sår.

Följderna av luftburen smittspridning på sjukhus är allvarliga, enligt en rapport från Socialstyrelsen 2012:

Hot jämförbart med terrorism
Tio procent av alla svenska sjukhussängar är upptagna av patienter som drabbats av bakterier – oftast gula stafylokocker – under sina besök på vårdinrättningar. Ungefär  1500 patienter dör varje år som ett resultat av smittspridning på svenska sjukhus. Och kostnaderna blir stora för patienter som måste vårdas på grund av allvarliga infektioner de fått under sjukhusvistelsen.

Forskare drar slutsatsen att problemet med resistens inte kommer att bli bättre med tiden. I den vetenskapliga artikeln ”Annual Report of the Chief Medical Officer: infection and the rise of antimicrobial resistance” berättar forskarna att den tilltagande antibiotikaresistensen är en tickande bomb på väg att brisera, och därmed fullt jämförbar med andra faror för mänskligheten som exempelvis terrorism.

Två forskare som arbetar med att förhindra uppkomsten av infektioner är doktoranden Sasan Sadrizadeh samt professor Sture Holmberg på Institutionen för byggvetenskap och avdelningen för strömnings- och klimatteknik vid KTH. De studerar luftburen smittspridning på sjukhus och hur man kan komma tillrätta med den.

Ja, med hjälp av superdatorer utför Sasan Sadrizadeh och Sture Holmberg strömningsberäkningar som gör det möjligt att komma på nya ventilationslösningar. KTH-forskarna har bland annat varit involverade i bygget av sjukhuset Nya Karolinska (NKS) i Solna.

Välorganiserade luftflöden viktiga
– Vi har utvärderat och kritiskt granskat olika ventilationslösningar i operationssalar vid Nya Karolinska. Det fanns bland annat ett förslag om så kallad ”omblandande ventilation” som vi redan från start var kritiska till. Här skuffar man runt luft från lite olika håll och späder ut halten av farliga partiklar på så vis. Det är inte en särskilt effektiv ventilationsprincip, säger Sture Holmberg.

Den bästa lösningen för minimerad luftburen smittspridning är riktade, välorganiserade och laminära luftflöden som effektivt absorberar och transporterar bort farliga partiklar. En organiserad luftfront är bäst även om man måste se upp med till exempel lampor som stör och skapar turbulens. Effektiv belysning högt uppe i taket kan bidra till att lösa det problemet.

– Vi har redan idag i tvärvetenskapliga industriprojekt utvecklat effektiva komponenter som ingår i ventilationssystem för att uppnå mer fördelaktig ventilation. Det handlar om temperatur, men inte minst om hur luften behandlas och fördelas till operationssalen.

Amputation för överlevnad
– Det tvärvetenskapliga är viktigt här, och vi har bland annat arbetat nära infektionsläkare från Stockholms läns landsting. Nästa steg i vår forskning efter simuleringar och beräkningar i superdator är att slutligen verifiera arbetet i verkligheten. Det kommer en industridoktorand att göra tillsammans med branschen, berättar Sture Holmberg.

Han tillägger att det som verkligen aktualiserat problematiken de senaste åren är den redan nämnda antibiotikaresistensen. Medicinering kan bli orimligt dyr eller omöjlig.

– Amputation av en kroppsdel kan bli aktuell för patientens överlevnad, och situationen har på många håll blivit ännu värre utomlands än i Sverige, säger Sture Holmberg.

Avhandling: Sasan Sadrizadeh disputerade 22 februari 2016 med avhandlingen ”Design of Hospital Operating Room Ventilation with Computational Fluid Dynamics”. Projektet har bidragit till många internationella publikationer och resultaten har presenterats och diskuterats på ett antal internationella konferenser.

För mer information: Sture Holmberg 070 – 564 34 30 sture.holmberg@byv.kth.seeller Sasan Sadrizadeh 08 -790 87 51 Sasan.Sadrizadeh@byv.kth.se.

Rätt ventilerade operationsrum minskar smittspridning på sjukhus

 lästid ~ 3 min