Tema

Spela minigolf och lär dig förstå kartan

Nu lanserar forskare ett mobilspel för att göra det lättare att förstå världskartor och kartprojektioner. – Spelet är som minigolf fast för hela världen. Slår du bollen i en riktning så följer rörelsen en storcirkelbåge, alltså den väg som på ett klot är det närmaste, säger Pontus Hennerdal som står bakom spelet.

Jorden är ett klot, men kartor är platta. Det gör att så kallad euklidisk geometri fungerar för att förstå kartor över en liten del av världen – den närmaste vägen mellan två platser är en rak linje mellan dem. På en världskarta är det betydligt krångligare. Närmaste vägen mellan två platser på jordklotet följer något som kallas storcirklar och när klotet sedan ska projiceras som en platt världskarta böjs storcirklarna.

– Det är därför det på kartan ser ut som en omväg att flyga över Island om man ska till USA från Sverige, trots att det är den kortaste flygvägen, säger Pontus Hennerdal, doktor i geografi och forskare vid Stockholms universitet.

Vill öka förståelsen för kartkontinuitet för världskartor
Många dataspel utspelar sig på en plan yta och därför har euklidisk geometri ofta varit grunden för hur objekt i dataspel rör sig och hur långt det är mellan dem. I vissa spel (till exempel klassiker som Pac-Man, Snake, Spacewar!) har rörelsemöjligheten på den plana ytan utökats med en kantkontinuitet, där objekt som passerar kanten dyker upp på motstående sidan. Detta fenomen liknar intressant nog det missförstånd om världskartor som Pontus Hennerdal nyligen upptäckt och studerat.

Missförståndet kring hur världskartans kanter sitter ihop går troligen att förklara med att kartläsaren använder sig av euklidisk geometri i stället för icke-euklidisk sfärisk geometri. Pontus Hennerdal har utvecklat mobilspelet World Map Golf för att fler ska förstå storcirkelbågar och kartkontinuitet för världskartor.

– Spelet är som minigolf fast för hela världen. Slår du bollen i en riktning så följer rörelsen en storcirkelbåge, alltså den väg som på ett klot är det närmaste, säger Pontus Hennerdal.

Spelet lanseras 1 februari och kan laddas ner gratis från App Store och Google Play. Mer info och länkar till spelet: http://www.worldmaps.se

Kontaktinformation: Pontus Hennerdal, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post: pontus.hennerdal@humangeo.su.se

 

Spela minigolf och lär dig förstå kartan

 lästid ~ 2 min