Tema

Dagliga arkiv: 2 december, 2015

Arbetsmiljöarbetet sämre än vi tror

Vi har en bild av att vi är ganska bra på arbetsmiljöarbete i Sverige. Ändå visar siffror från Arbetsmiljöverket att ungefär hälften av alla svenska företag inte uppnår de krav arbetsmiljölagarna ställer. De flesta anställda uppger att ansvaret för att arbeta säkert är upp till dem själva.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet