Tema

Dagliga arkiv: 26 november, 2015

Snacka om (o)synlighet i familjeföretaget

Upplevelsen av att som person vara synlig eller osynlig – (o)synlighet – förekommer ofta i våra sociala relationer. I dagligt tal, och så även inom familjeföretagsforskningen, lägger man ofta in ett genusperspektiv och kvinnor får statuera exempel för upplevelser av (o)synlighet. Men hur upplever hela familjen (o)synligheten och hur påverkar den interaktionen i familjeföretaget?

Samhälle & kultur

Sverige som destination – syriska flyktingar berättar varför

Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd har varit det främsta skälet till att flyktingar valt att ta sig till Sverige. Tron på möjligheten att starta ett nytt liv.
– Men det är svårt att säga vad som kommer att hända i och med Sveriges nya asylpolicy, säger forskaren Emma Jörum som undersökt varför asylsökande från Syrien väljer att komma just till Sverige.

Samhälle & kultur

Räkna med den klimatsmarta skogen

Klimatpolitiken handlar mycket om att minska utsläppen till atmosfären. Men EU kan tjäna på att inkludera skogen i klimatarbetet. Fler billiga åtgärder, som kolinlagring i skog skulle ge maximal klimatnytta till lägst kostnad, menar Miriam Münnich Vass, forskare vid SLU.

Miljö & klimat

Tabu att diskutera rasism i skolan

Enligt den dominerande ideologin i samhället ska utseende och hudfärg inte spela någon roll i sociala relationer, vid utbyte eller vid ekonomiska transaktioner. Men i skolan sätter det synsättet stopp för diskussioner och kunskaper om skolelevers vardagserfarenheter av ”ras” och rasism.

Utbildning & skola

​Klimatuppvärmningen kan gå snabbare än beräknat

Den globala uppvärmningen kan ske snabbare än man tidigare trott. Anledningen är att även de växhusgasutsläpp som är naturliga påverkas av en höjd temperatur. Utsläpp från förbränning av fossila bränslen leder till uppvärmning som i sin tur ger ökade naturliga utsläpp och ytterligare uppvärmning.

Miljö & klimat

Vi finns där du är @forskningsnyhet