Tema

Dagliga arkiv: 2 september, 2015

Fler barn med autism kan få en molekylär diagnos

Barn med autismspektrumtillstånd bör få mer omfattande medicinsk undersökning och genetisk testning som täcker alla gener i arvsmassan så snart som möjligt efter den kliniska diagnosen. Det ökar möjligheten att ställa exakta molekylära diagnoser, vilket bland annat kan ge svar till familjen om biologiska orsaker till tillståndet och hjälpa barnen att få bättre vård. Det menar forskare från Karolinska Institutet, som i samarbete med kanadensiska kollegor publicerar en studie i vetenskapstidskriften JAMA.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mer kunskap om hur växter klarar sig i kyla

Paulina Stachula ger i sin avhandling en översikt av de biologiska processer och de gener som tillåter växter att överleva och utveckla det köldacklimatiserade tillstånd som krävs för att överleva vintern och växa i kyla. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet den 23 september.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet