Tema

Tekniska museet i satsning på digitala forskningsmetoder och spelbara museiupplevelser

Tekniska museet tilldelas drygt 7,7 miljoner kronor för teknikhistorisk forskning med nya digitala metoder och upplevelser av museets samlingar och berättelser. Tillsammans med Umeå Universitet startas nu tre projekt som kan ge forskningen nya perspektiv och så småningom publiken möjligheter att spela sig igenom teknikhistorien.

Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien meddelade i dagarna att Tekniska museet tilldelas 7 775 000 kronor för projektet Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser.

Under tre års tid ska museet i samarbete med forskare vid HUMlab vid Umeå universitet digitalisera arkivmaterial, föremål och dokumentation ur museets samlingar. Syftet är att utveckla digitala metoder och möjligheter att digitalt levandegöra samlingarna för att öka kunskapen om teknikhistoria, industrialismens samhälle, människor och miljöer.

En stor del av projektet handlar om så kallad gamification (spelifiering) av Tekniska museets samlingar kring de industriella revolutionerna. Vissa föremål kommer dessutom att scannas och 3D-printas.

– Projektet förenar humaniora och digital teknik på ett sätt som bäddar för nyskapande och gränsöverskridande forskning. Genom att låta vår publik uppleva museets samlingar på nya sätt kan vi problematisera och nyansera berättelserna och sätta ljus på grupper som inte fått utrymme i historieböckerna, säger Sofia Seifarth, chef för Samling, Dokumentation och Forskning på Tekniska museet.

Kontaktinformation
Calle Ros-Pehrson Presskontakt Pressansvarig / informatör calle.ros-pehrson@tekniskamuseet.se 08-450 57 10 0739-57 72 89

Tekniska museet i satsning på digitala forskningsmetoder och spelbara museiupplevelser

 lästid ~ 1 min