Tema

Interactive Institute Swedish ICT utvecklar Makerspace i skolan

Makerrörelsen har de senaste åren vuxit explosionsartat i Sverige. Nu ska Interactive Institute Swedish ICT på nationell nivå arbeta med projektet Makerspace i skolan där metodikerna lärs ut och studeras.

Makerkulturen tar avstamp i hantverks- och uppfinnartraditionen men använder ofta modern teknologi som 3D-skrivare och laserskärare. I ett makerspace, en verkstadsliknande miljö för delande av kunskap och verktyg, kan man utveckla en idé eller skapa något, i samvaro med andra.

IT och programmering som verktyg

Projektet Makerspace i skolan syftar till att främja innovation i skolan. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för lärande och digitala arbetssätt i gränslandet mellan den fysiska världen och den digitala. I fokus står IT och programmering som verktyg inom utbildningssektorn.

Elever, lärare och skolledare från flera olika kommuner kommer att delta. I en fysisk och virtuell testmiljö får deltagarna systematiskt testa och utvärdera koncept, utveckla sin digital kompetens och lära sig om programmering, makerspace och makerkultur. Lärare och pedagoger kommer testa olika metoder som sedan analyseras för att på sikt implementeras i utbildningar. Fokusområden för Makerspace i skolan är grundskola, gymnasieskola och särskola.

Arbetsmetoder från Interactive Institute Swedish ICT
Interactive Institute Swedish ICT ska med sin kunskap inom makerkultur stötta testmiljöerna med olika arbetsmetoder och hjälpa till att beskriva och sprida de innovationer som projektet resulterar i.

– Detta är ett spännande projekt, eftersom det handlar om att långsiktigt och med gemensamma krafter utveckla skolan. Genom projektet kommer skolan och övriga partners tillsammans utforska, skapa och testa nya verktyg, metoder och sätt att arbeta på i skolan, där teknik och skapande är viktiga delar, säger Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT.

Näringsliv och forskare stöttar
Projektet inkluderar också företag som säljer och skapar de verktyg (digitala som analoga) som verksamheten behöver, samt forskare, representanter från lärarutbildningen och informella läromiljöer som science centers.

Sollentuna kommun i Stockholm leder projektet, som inkluderar ett trettiotal partners.

– Projektet består av väldigt kreativa personer. Det ska bli mycket intressant att tillsammans med alla dessa drivande krafter runt om i landet bygga en nationell testmiljö som utvecklar verktyg, tekniker och arbetsätt i skolan, säger Lars Glimbert, projektledare i Sollentuna kommun.

Projektet pågår under en treårsperiod med start den 1 september 2015.

Kontaktinformation
Lukasz Lindell, CCO, lukasz@tii.se, +46 72 552 06 85

Interactive Institute Swedish ICT utvecklar Makerspace i skolan

 lästid ~ 2 min