Tema

Dagliga arkiv: 19 maj 2015

Nervceller använder varandra som kartor

När nervceller bildas måste de lotsas till sin slutliga position med hjälp av en slags molekylär och cellulär ”karta” för att kunna fungera ordentligt. I en studie nyligen publicerad i Nature Communication visar neurobiologen Sara Wilson och hennes forskargrupp vid Umeå universitet att olika delar av nervcellen är viktiga för att guida andra nervceller till rätt plats under embryoutvecklingen.

Hälsa & medicin

Ny modell avgör vem som bör opereras med höftprotes

Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvecklat en ny modell som kan hjälpa läkare och patienter med höftbesvär att avgöra om man ska gå vidare med höftprotesoperation eller inte. Forskarna har också kartlagt hur patienter mår efter höftoperationen: högutbildade har större chans att förbättras, medan patienter som äter antidepressiva läkemedel har sämre chans.

Hälsa & medicin

Kunskap om hur typ 2-diabetes utvecklas

Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet kan presentera ny kunskap om vad som händer när typ 2 diabetes utvecklas. Genom att studera insulinproducerande betaceller hos möss i realtid har de kunnat ringa in en viktig del i förloppet som leder till betacellernas död. Studien publiceras i tidskriften PNAS.

Hälsa & medicin