Tema

Test & demo – 100 anläggningar tillgängliga för företag och lärosäten

Vinnova satsar närmare 50 miljoner kronor på att öka tillgängligheten vid RISE forskningsinstituts närmare 100 anläggningar. Anläggningarna, med ett samlat värde på cirka 10 miljarder, anses vara dåligt kända och utnyttjas alltför lite trots den stora potential som finns för företag och lärosäten att utnyttja dessa.

För att öka medvetenhet och beläggning har Vinnova initierat projektet ”Test och Demo”. Projektet går nu in i sin andra fas, implementeringsfasen.

Under drygt ett år har RISE-instituten Swerea, Innvetia, Swedish ICT och SP drivit ett gemensamt projekt för att göra sina Test- och Demo-anläggningar (ToD) mer tillgängliga för industrin och lärosäten. Projektets syfte är att sprida kunskap om vilka anläggningar och kunskaper som finns på instituten till nytta för industrins behov av innovation och utveckling.

Swerea har, liksom sina systerinstitut under RISE, en fantastisk uppsättning ToD-anläggningar som är tillgängliga för industrin. Anläggningar som kan användas av såväl företag som akademi för att utveckla nya processer, produkter och tjänster.

− Vi är nu inne i implementeringsfasen som går ut på att utveckla erbjudandet mot små och medelstora företag och lärosäten. Affärscoacher kommer att anlitas för att stödja de utvalda anläggningarna och vi kommer att arbeta proaktivt genom att lägga mer kraft på utbildning, kommunikation och marknadsföring för att nå ut, säger Mats Holmgren, projektledare på Swerea.

Totalt sett har ett femtiotal personer varit engagerade i att skapa en starkare brygga mellan forskning och industriell implementering och hittills har 10 olika test och demoanläggningar fått stöd för att utveckla sitt erbjudande gentemot nya kundgrupper.

Gemensamma frågor som ToD-anläggningarna måste hantera, som IPR, kvalitetssäkring, finansiering och marknadsföring, har hanterats i ett utvecklingsprojekt.

Kontaktinformation
Mats Holmgren 070 – 532 22 68 mats.holmgren@swerea.se

Test & demo – 100 anläggningar tillgängliga för företag och lärosäten

 lästid ~ 1 min