Tema

Motionera regelbundet – och bli gammal

Den som vill bli gammal bör hålla sig i god fysisk form. Det är slutsatsen i en studie som en forskargrupp vid Centrum för klinisk forskning i Västerås genomfört.

Forskargruppen har undersökt 400 kvinnor och män i Västerås vid 75 års ålder och 90 års ålder, och studerat vilka riskfaktorer som påverkar överlevnaden.

Studien har bland annat omfattat tidigare sjukdomar, hjärtfunktion, arbetsprov, blodvärden och psykologiskt välbefinnande.

– Till vår förvåning var god arbetsförmåga vid cykelarbetsprov den klart starkaste faktorn för överlevnad hos männen. Även för kvinnor var goda resultat på arbetsprovet viktigt liksom att inte ha förhöjda nivåer av vita blodkroppar i blodet, vilket indikerar förekomst av någon inflammation i kroppen säger professor John Öhrvik.

– Fyndet talar för att daglig fysisk aktivitet, som cykling och promenader, har mycket större betydelse för överlevnaden än man tidigare trott. Däremot hade etablerade riskfaktorer som diabetes, fetma och dåliga kolesterolvärden ingen eller liten inverkan på 15-årsöverlevnaden, vilket var överraskande.

Forskarna anser att skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller riskfaktorer för överlevnad är en intressant utgångspunkt för fortsatt forskning.

– Vår genomgång av den vetenskapliga litteraturen visade att äldre kvinnor är en missgynnad grupp i forskningssammanhang, säger John Öhrvik.

FAKTA
Förutom John Öhrvik, professor vid Karolinska Institutet, har docent Pär Hedberg, överläkare vid Fysiologkliniken på Västmanlands sjukhus, samt professor Göran Nilsson ingått i forskargruppen.

Läs hela rapporten: How to live until 90 – Factors predicting survival in 75-year-olds from the general population.

Motionera regelbundet – och bli gammal

 lästid ~ 1 min