Tema

Fortsatt utveckling för snabba tester av antibiotikakänslighet

Gradientech, den svenska leverantören av innovativa mikrofluidiklösningar inom bioteknik, har beviljats cirka 5 miljoner kronor från Vinnova för fortsatt utveckling av sin uppmärksammade lösning för snabb antibiotikakänslighetstestning av blodprover.

– Det är en framgång för oss som arbetar på Gradientech att Vinnova tror på både vår innovationskapacitet och tillväxtmöjlighet, och naturligtvis på själva metoden att utföra snabba antibiotikakänslighetstester på bakteriologiska sjukhuslab där vi har uppvisat enastående tidiga resultat, säger Sara Thorslund, vd på Gradientech. 

– Det redan etablerade samarbetet med de två andra parterna i det beviljade projekt, Enheten för Antibiotikaforskning vid Uppsala universitet under ledning av professor Otto Cars, och Infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har löpt på fantastiskt under det senaste året. Alla involverade aktörer tror på projektet från sina olika perspektiv: som en lösning för ökad patientsäkerhet, som en möjlighet att bidra till minskad antibiotikaresistensspridning och som en produkt med stor tillväxtpotential, fortsätter Sara Thorslund.

FAKTA
Projektet QuickMIC erhåller cirka 5 miljoner kronor i bidrag under 2015-2016 och omfattar en utökad metodutvärdering med ökat antal bakteriearter vanliga vid sepsis, samt en inledande förstudie av ett tillhörande diagnostiskt instrument.

Fortsatt utveckling för snabba tester av antibiotikakänslighet

 lästid ~ 1 min