Tema

Två forskningsprojekt om överskuldsättning

Vid Lunds universitet ska projekten studera dels digital konsumtion och överskuldsättning hos unga vuxna och dels sambanden mellan hälsa och skuldsättning. De två forskningsprojekten får finansiering av Kronofogden.

– Båda dessa frågeställningar är av stort intresse för både oss och samhället, inte minst för kunskapen om hur vi bättre ska kunna förebygga överskuldsättning, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler.

Mer om de två forskningsprojekten:

Digital konsumtion och överskuldsättning hos unga vuxna
Projektet ska öka förståelsen för hur digitaliseringen av vardagslivet, inklusive konsumtion, kredithantering och kommunikation, påverkar den ekonomiska sårbarheten bland unga vuxna. Bland annat ska en enkätundersökning genomföras bland 1 000 unga vuxna, plus intervjuer med kommunala budget- och skuldrådgivare . Projektet leds av Stefan Larsson, Lunds universitet, och finansieras av Kronofogden med drygt 960 000 kronor under 2014-2015.

Ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa
Projektet ska ge bättre kunskap om hur hälsa och skuldsättning hänger ihop, samt om socioekonomiska bakgrundsfaktorer till skuldsättning och likviditetsproblem. Arbetet baseras på data från SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden där drygt 30 års intervjuuppgifter har samlats. Projektet leds av Therese Nilsson, Lunds universitet, och finansieras av Kronofogden med knappt 1 050 000 kronor under 2014-2015.

Beslutet om forskningsfinansieringen har fattats av rikskronofogden med stöd av Kronofogdens vetenskapliga råd. Finansieringen av projekten är en del av en större satsning på forskning om ekonomisk trygghet som Kronofogden inlett i samarbete med Lunds universitet och Institutet för Ekonomisk Trygghet (EconSec).

Två forskningsprojekt om överskuldsättning

 lästid ~ 1 min