Tema

Framtida spel designade för att uppmuntra till att spara el

Forskningsprojektet TRIBE vid Interactive Institute, har blivit beviljat medel från EU-programmet Horizon 2020. Projektet TRIBE handlar om hur man genom IT-baserade tävlingar och spel i allmänna byggnader kan minska energianvändningen i dessa.

TRIBE är ett internationellt projekt som sträcker sig över 3 år med en budget på 2M EUR. Från Interactive Institute är det ett samarbete mellan forskningsstudion Energy Design som finns i Eskilstuna och forskningsstudion i Göteborg.

– Vi har byggt upp kompetens och erfarenhet kring området för spel och energianvändning under många år och det ska blir fantastiskt roligt att äntligen få tillämpa dessa kunskaper på EU-nivå, säger Cecilia Katzeff, Research director Energy Design Adjunct Professor Sustainable Interaction Design. Mobilspelen som vi designade för att uppmuntra ungdomar till att spara el hemma kan återanvändas och vidareutvecklas i TRIBE-projektet.

Forskningsstudio Energy Design
ED finns i Eskilstuna och består av en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som består av bland annat designers, beteendevetare, ingenjörer, antropologer. I huvudsak bedrivs EDs verksamhet i form av forskningsprojekt och skapar samarbeten mellan beteende- och designforskning samt IT, näringsliv och samhälle. ED utvecklar attraktiv och hållbar framtid, visualisera och produktifiera forskning utifrån ett användarperspektiv.

FAKTA
På forskningsstudion vid Interactive Institute i Göteborg sker främst forskning och utveckling av teori, design, metodik och teknikpraxis inom internet, sociala dimensioner av IT, hacker- och maker kultur, inlärning, speldesign och gaming, interaktionsdesign och nya användargränssnitt.

EU-programmet Horizon 2020 är världens hittills största program för forskning och innovation inom med en budget på runt 80 miljarder euro som ska fördelas under åren 2014 till 2020. Programmet inkluderar bland annat en förstärkt satsning på forskning, tvärvetenskapliga samarbeten, industriella teknologier och samhällsutmaningar.

Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se

Framtida spel designade för att uppmuntra till att spara el

 lästid ~ 1 min