Tema

Forskare analyserar borrkärnor med innovativ teknik

Innovationsbolaget Minalyze har utvecklat ett instrument som gör det möjligt att snabbt och noggrant genomföra grundämnesanalyser av stora volymer borrkärnor.  Gruv- och prospekteringsföretag finns bland kunder och nu har även forskare upptäckt fördelarna med detta instrument. Denna vecka analyserar Minalyze en borrkärna från fjällkedjan i Åre som ingår i det internationella forskningsprojektet COSC (Collisional Orogeny in the Scandinavian Caledonides).

För att ta reda på vad berg innehåller genomförs borrning där borrkärnor, cylindriska prov, tas upp för att analyseras.

– Vanligtvis behöver ett prov från borrkärnan malas ner till pulver för att kunna göra kemiska analyser. Det leder till att man inte kan mäta hela kärnans innehåll. Våra instrument däremot sveper över hela kärnan och kan dessutom genomföra mätningar av borrkärnor som ligger i borrkärnelådor. Det innebär att kunderna får information om delar av borrkärna som annars förblir okända, säger Annelie Lundström, VD på Minalyze.

– Ytterligare en fördel är att vårt analysinstrument är mobilt och att man redan vid provborrningarna kan få snabba svar vad mineralproverna innehåller. Det kan spara veckor av väntetid och därmed miljontals kronor för våra kunder, säger Annelie Lundström vidare.

Bolaget Minalyze startades 2009 tillsammans med Chalmers Entreprenörskola. Företaget har idag kontor och utvecklingsverksamhet i Göteborg. Kunderna är huvudsakligen gruvbolag och prospekteringsföretag, men nu har även forskare upptäckt fördelarna med Minalyze instrument och analyser.

Denna vecka analyseras borrkärnor från fjällkedjan i Åre på Minalyze anläggning i Göteborg. En långtradare med borrkärnor har anlänt och ska analyseras för forskningsprojektet COSC. I projektet studerar forskare hur fjällkedjan har bildats. Forskarna hoppas också få ny kunskap om värmeströmmarna nere i berggrunden, hur vattnet rör sig i djupet och bakterier i bergets sprickor. Analyserna från borrkärnorna är en viktig pusselbit.

– Att kunna analysera våra prover på det sätt som Minalyze instrument gör, är intressant både för teknik och forskning. Minalyze får tillgång till en kärna för att testa nyutvecklat utrustning och vi forskare får data som vi annars aldrig hade fått tillgång till. Det är också en mycket enkel process där proverna kan testas direkt i varje låda, andra metoder kräver att borrkärnorna måste lyftas ur vid varje analys för att kunna analyseras i laboratorium, vilket är otympligt, säger Henning Lorenz, geolog och projektkoordinator vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

FAKTA
Portföljbolaget Minalyze startades 2009 tillsammans med Chalmers Entreprenörskola. Minalyze AB utvecklar instrument för snabba och pålitliga grundämnesanalyser av stora volymer borrkärnor. www.minalyze.se

Encubator är Chalmers inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers School of Entrepreneurship. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer från akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 över 50 bolag skapats.

Forskare analyserar borrkärnor med innovativ teknik

 lästid ~ 2 min