Tema

Statens miljarder för innovation investeras fel

En nyligen publicerad studie från Reforminstitutet visar nu att innovationer inte alls kommer främst från universiteten, där staten årligen satsar närmare 16 miljarder.

Studien fastslår istället att 80 procent av Sveriges 100 främsta innovationer genom tiderna kommer från individuella uppfinnare och innovatörer i anställning eller egen verksamhet. Endast 20 procent av innovationerna kommer ur universitet och högskolor.

Siffrorna kullkastar därmed den nationella innovationsstrategins inriktning och fokusering på universitet och högskolor som främsta källa till innovation.

Studien som är producerad av Reforminstitutet genom Stefan Fölster på initiativ av STIK -Stockholms Innovatörskrets, har utförts av Tekn Dr Christian Sandström, Ratio och Chalmers tekniska högskola. Studien är finansierad av Svenska Uppfinnareföreningen.

FAKTA
Rapporten ”Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?” kan laddas ned här: http://stik.se/100innov.pdf

Stockholms Innovatörskrets, STIK, är den största uppfinnareföreningen inom SUF – Svenska Uppfinnareföreningen. Vi omfattar c:a 350 av landets c:a 2 500 uppfinnare och innovatörer.

Statens miljarder för innovation investeras fel

 lästid ~ 1 min