Tema

Statligt centrum för läkemedelsprövningar inrättas i Göteborg

Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärk samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi.

– Läkemedelsindustrin är viktig för Sverige. Vi har god grund att stå på, men vi måste hela tiden vässa våra system för att göra nya genombrott och vara ett attraktivt land för internationella företag, säger utbildningsminister Jan Björklund.

En viktig del för läkemedelsindustrin är de kliniska prövningarna, det vill säga när nya produkter, exempelvis läkemedel, ska testas i sjukvården. Kliniska prövningar förutsätter gott samarbete mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. För att stärka samordningen dem emellan har regeringen idag beslutat att inrätta ett särskilt centrum för kliniska studier, däribland läkemedelsprövningar.

Verksamheten kommer formellt att tillhöra Vetenskapsrådet och ska styras av en kommitté som utses av regeringen efter förslag från Vetenskapsrådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna. Verksamheten kommer att placeras i Göteborg.

Centrumet kommer att disponera en budget på 40 miljoner kronor 2015 och därefter 50 miljoner kronor per år från och med 2016. De ska bland annat fördela pengar som stimulansmedel till sjukvårdsregionernas arbete med att regionalt skapa stöd och goda förutsättningar för kliniska studier.

Förberedelserna för att påbörja verksamheten ska starta omgående och centrumet planeras att formellt inrättas den 1 november 2014.

Statligt centrum för läkemedelsprövningar inrättas i Göteborg

 lästid ~ 1 min