Tema

Forskning om fjärrvärme – utlysning öppnad

Forskningsprogrammet Fjärrsyn har öppnat en utlysning av forskningsmedel för energieffektivisering, avfall som energiresurs och behov av kyla bland annat.

Forskningsprogrammet Fjärrsyn, som genomförs i samverkan mellan Energimyndigheten och Svensk Fjärrvärme, tar fram ny kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle. Fjärrsyn har en projektbudget på 66 miljoner kronor under fyra år och nu kan upp till 24 miljoner kronor beviljas för projekt som bygger ny kunskap och löser branschens utmaningar. 

I denna utlysning välkomnas särskilt projektförslag som hjälper branschen att utveckla fjärrvärmeverksamheten och fjärrvärmeaffären med inriktning på kundinflytande och kundrelationer, effekt- och energieffektivisering, behov av kyla, avfall som energiresurs och styrning av komplexa system bland mycket annat.

– Jag ser särskilt fram emot projekt som också kartlägger och analyserar möjligheterna för innovation i anslutning till fjärrvärmebranschen och potentialen för miljöteknikexport inom fjärrvärmeområdet, säger Ulrika Jardfelt, ordförande i Fjärrsyns programråd och vd för Svensk Fjärrvärme.  

– Och för att bredda förankringen ser vi gärna att andra finansiärer från branschen eller från annan industri går in i dessa projekt med finansiering.

Sista dag för projektansökningar är den 30 september 2014.

Mer information om Fjärrsyn och utlysningen: www.fjarrsyn.se
Om forskningsområden Fjärrsyn på Energimyndighetens webb

Forskning om fjärrvärme – utlysning öppnad

 lästid ~ 1 min