Tema

Swedish Network for Innovation and Technology Transfer expanderar!

Swedish Network for innovation och Tech Transfer Support (SNITTS) har skrivit samarbetsavtal med Research Institutes of Sweden AB. SNITTS fokuserar på professionsutveckling för de som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning i skärningspunkten mellan akademi, industri och samhället.

SNITTS ser avtalet med RISE som ett naturligt steg i arbetet att utöka den nationella plattform, som idag består av över 400 individuella medlemmar och 11 samarbetsorganisationer, säger Regina Summer, Verksamhetsansvarig på SNITTS.

SNITTS samarbete med RISE AB kommer att öka nätverkandet och kunskapsutbytet med forskningsinstituten och bättre koppla samman institutens tjänster med akademins stödfunktioner för nyttiggörande.

Medlemskapet i SNITTS kommer att ge RISEs personal goda möjligheter att utveckla sina professionella nätverk så väl nationellt som internationellt genom de utbildningar, workshops och studieresor SNITTS erbjuder sina medlemmar.

FAKTA
SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support) är Sveriges branschorganisation för individer och organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Det vi erbjuder är professionsutveckling genom: Omvärldsbevakning, Medvetandegörande och Utbildning.

Läs också

Hybridsparv ger ledtråd till hur nya arter bildas
17 januari, 2018 | Lunds universitet
Konsten att välja rätt byggstrategi
16 januari, 2018 | Linköpings universitet
Sjökaptenens virtuella utbildningsmiljö
15 januari, 2018 | Göteborgs universitet
Komplementära logiska kretsar som fungerar fint i vatten
11 januari, 2018 | Linköpings universitet
Molekylerna som aktiverar fotosyntesen
11 januari, 2018 | Umeå universitet

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Swedish Network for Innovation and Technology Transfer expanderar!

 lästid ~ 1 min