Tema

Etikett och mobil kommunicerar med kroppen som kanal

Ericsson, Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet kan nu visa att den mänskliga kroppen fungerar som överförare av information mellan tryckta etiketter och tjänster i en uppkopplad smartphone.

Den unika tekniken innebär att digital information överförs från en tryckt etikett till en mobiltelefon med människokroppen som kommunikationskanal. Att vi nu kan visa att tekniken fungerar öppnar för många möjligheter att kommunicera med objekt enbart genom att röra vid dem. Informationen från objekten sänds sedan vidare från mobiltelefoner till olika Internettjänster för analys och lagring. Om tekniken exempelvis används för framtidens förpackningar skulle man kunna få ut information om kvaliteten på innehållet och förpackningens transporthistorik.

Den nya tekniken är framtagen inom VINNOVAs UDI-program (Utmaningsdriven innovation) inom projektet ”Nya plattformar för kommunikation mellan mobiltelefon och tryckta smarta etiketter”. Projektet pågår 2012-2014 och syftar till att utveckla gröna kommunikationslösningar genom att utvidga möjligheterna i smarta telefoner med hjälp av smarta och dynamiska etiketter som kan samla in information. Projektet drivs i samarbete mellan Acreo Swedish ICT, Linköpings universitet, Ericsson, PEAB, Bergendahls och Procordia m fl. En betydande del av det tekniska utvecklingsarbetet har skett på Printed Electronics Arena-Manufacturing i Norrköping (PEA-M).

Demonstrationen sker på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, 7-10 januari. CES är en av världens största mässor inom konsumentelektronik. Demonstrationerna genomförs i Ericssons monter av Jan Hederén, Ericsson och Peter Dyreklev, Acreo Swedish ICT och kommer att ske kontinuerligt under hela CES, 7-10 januari i Las Vegas Convention Center, USA. Acreo kommer även att ha med andra tryckta elektroniska teknikplattformar för varierade tillämpningar. På CES kommer även demonstratorer för logistik, förpackningar och tryckta media (t ex posters) att visas upp.

Etikett och mobil kommunicerar med kroppen som kanal

 lästid ~ 1 min