Tema

En interaktiv assistent för självständigt åldrande

Projektet ALFREDs mål är att utveckla en mobil, individanpassad assistent för äldre, som stödjer deras självständighet, vårdkontakt och sociala liv. ALFRED riktar sig specifikt till äldre användare och fokuserar helt på deras behov.

Projektet ALFRED pågår under tre år med en budget på €4 440 741 och involverar partners från fem europeiska länder, däribland GU Holdings inkubatorbolag Talkamatic. ALFRED, ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt, har officiellt invigts. Representanter från konsortiets elva partners från fem olika länder i Europa träffades nyligen hos projektkoordinatorn Ascora nära Bremen i Tyskland, för att diskutera och koordinera det kommande arbetet. ALFRED-projektet delfinansieras av EU genom det så kallade sjunde ramprogrammet inom IKT (informations- och kommunikationsteknik). Projektet pågår under tre år med start i oktober 2013.

ALFRED kommer utveckla en mobil, individanpassad ”betjänt” och utnyttja moderna teknologier såsom taligenkänning som gör det lätt att tala direkt till betjänten. ALFRED kommer alltså vara väldigt lättanvänd och dessutom tillhandahålla tjänster inom social interaktion, vård, fysisk motion och kognitivt utvecklande spel.

Dr Mehmet Gövercin, biträdande chef för den geriatriska forskningsgruppen på sjukhuset Charité i Berlin och chef för avdelningen för åldrande och teknik:

– ALFRED är en innovativ ansats mot att förbättra tillvaron för äldre genom en helt och hållet röststyrd, virtuell assistent. Detta kommer ge människor tillgång till ett brett omfång av digitala vardagsnära tjänster. För att nå detta mål samlar projektet experter från diverse områden inom medicin och IKT.

Forskningsprojektet ALFRED syftar till att bidra till ett samhälle där äldre människor kan leva självständigt hemma, och aktivt delta ekonomiskt och socialt i samhället.

ALFRED grundar sig på fyra huvuddelar:
1.  En användarcentrerad interaktiv assistent som låter äldre ”prata” med ALFRED genom att ställa frågor och ge kommandon;
2.  Individanpassade sociala verktyg som föreslår sociala aktiviteter baserade på användarens intressen och sociala omgivning;
3.  Effektiva och individanpassade vårdverktyg som ger vårdpersonal tillgång till information om användaren, insamlad från (bärbara) sensorer
4.  Förebyggande av fysisk och kognitiv nedsättning genom stimulerande spel som förbättrar användarens fysiska och kognitiva hälsotillstånd

Projektresultaten kommer testas i tre olika länder i Europa, med målet att bereda vägen för kommersialisering och tillämpning i samhället. Testerna kommer äga rum i tre olika miljöer och räknar med att involvera mer än 100 användare. Testdeltagarna kommer bestå av såväl äldre användare som formella och informella vårdgivare.

Mer information kommer publiceras på projektets webbsida: www.alfred.eu

En interaktiv assistent för självständigt åldrande

 lästid ~ 2 min