Tema

Sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning eller utveckling

Från den 1 januari 2014 kan företag som har anställda som arbetar med forskning eller utveckling få lägre arbetsgivaravgift. Sänkningen uppgår till 10 procent av lönesumman för anställda som arbetar med forskning eller utveckling under minst 75 procent av arbetstiden och minst 15 timmar per månad.

– Någon proportionering görs inte om någon av gränserna inte är uppfylld, utan båda måste vara uppfyllda, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Om en forskare har en månadslön på 50 000 kronor uppgår arbetsgivaravgifterna till 15 710 kronor, det vill säga 31,42 procent. Ny arbetsgivaravgift nästa år blir, om villkoren uppfylls, i detta exempel 21,42 procent.

Nedsättningen för en koncern uppgår till maximalt 230 000 kronor per månad. Vid en månadslön på 50 000 kronor innebär detta att nedsättningen omfattar maximalt 46 anställda.

Nedsättningen gäller inte offentliga arbetsgivare som stat, kommun och landsting eller i övrigt om forskningen saknar kommersiellt syfte. Näringsidkare eller delägare i handelsbolag får inte heller sänkningen för eget forskningsarbete.

Sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning eller utveckling

 lästid ~ 1 min