Tema

Nytt forskningsprogram om moral, normer och sociala attityder

Ett nytt forskningsprogram har startats på IFN – Institutionernas ekonomi (The Economics of Institutions and Culture). Forskarna studerar hur moral, normer och sociala attityder påverkar människors beteende och därmed ekonomins sätt att fungera – men också hur ekonomin i sin tur påverkar våra värderingar och sätt att se på andra.

– Det är första gången som någon i Sverige samlar en forskargrupp för att studera vad informella institutioner som moral, normer och värderingar har för ekonomisk betydelse, säger Magnus Henrekson, vd för
IFN.

Övergripande frågor som forskarna på IFN ska söka svar på:
• Hur påverkar sociala, kulturella och institutionella faktorer exempelvis inkomster, ekonomisk
tillväxt och entreprenörskap?
• Hur bestäms dessa faktorer i sin tur – påverkas de exempelvis av välfärdsstaten?

Forskningen genomförs av Niclas Berggren (programchef), Andreas Bergh, Assar Lindbeck, Martin Ljunge, Therese Nilsson, Tino Sanandaji och Yves Zenou. Externa finansiärer av programmet är i nuläget Vetenskapsrådet, Forte samt Johan och Jakob Söderbergs Stiftelse.

Nytt forskningsprogram om moral, normer och sociala attityder

 lästid ~ 1 min