Olika tolkningar av religionsfrihet

En relativ rättighet kan ge ett starkare skydd än en absolut rättighet. En relativ rättighet kan ge ett starkare skydd än en absolut rättighet. Med hjälp av konkreta exempel på religionsrelaterade företeelser visar Victoria Enkvist i sin avhandling att det finns en risk för olika tolkningar av religions­friheten. Victoria Enkvist har undersökt religionsfrihetens rättsliga ramar med utgångspunkt i grundlagen och Europakonventionen.