Tema

Byggstart i Sverige för ett av Europas största forskningslaboratorier

Akademiska Hus och Karolinska Institutet startar den 24 september byggandet av den nya superanläggningen Biomedicum. Satsningen, i vilken 3,5 miljarder kronor investeras, ska bidra till utvecklingen av Hagastaden i Solna till ett ledande Life Science-område i världen.  

Den experimentella forskningen på Karolinska Institutet växer och behovet av större laboratoriekapacitet och modernare lokaler på Campus Solna är stort. Därför uppför Akademiska Hus tillsammans med Karolinska Institutet ett högspecialiserat forskningslaboratorium, som blir ett av Europas största med en yta på cirka 80 000 kvadratmeter. Biomedicum kommer att ha plats för cirka 1 700 forskare och övrig personal. Här skapas unika möjligheter till gränsöverskridande forskning när experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner för första gången samlas under ett tak.

Skiss: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller

Byggstart i Sverige för ett av Europas största forskningslaboratorier

 lästid ~ <1 min