Tema

Småland förenas i satsning på innovativt bostadsbyggande

Smålands trä- och planglasindustri förenar sig med regionala aktörer, högskola och universitet i en offensiv satsning för att utveckla framtidens boende. Visionen är:  

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Väsentligt mer attraktiva, hållbara och prisvärda bostäder behövs för att möta den kraftigt ökande bostadsbristen, både i Sverige och internationellt.

Innovationsmiljön Smart Housing Småland ska skapa tillväxt i regionen genom att göra en förnyelse av husbyggnads- och boendeindustrin möjlig. Nya sätt att kombinera glas och trä skapar mervärden för framtidens smarta byggande och boende. Med smart menas boende och byggd miljö som är attraktiv, flexibel, hållbar och prisvärd. Smart betyder också kvalitetssäkrade industriella byggprocesser som möjliggör ett effektivt byggande med hög arkitektonisk kvalitet. 

En viktig del av den strategiska idén för Smart Housing Småland är att utnyttja så kallad transparent intelligens vilket innebär utveckling av innovativa lösningar för planglasprodukter som fönster och glasväggar till bland annat industriellt producerade bostäder. En annan är innovativt träbyggande med nya biobaserade byggmaterial från skogsråvara. Enkelt sammanfattat; Trä och glas.

– Det är en väldigt spännande period just nu. Vi har lämnat in ansökan till Vinnova om den tioåriga satsningen på Smart Housing Småland. Bara under de tre första åren kommer denna Vinnväxtmiljö omsätta 50 miljoner kronor varav 28 miljoner redan är säkrade med hjälp av avsiktsförklaringar från Smålandslänens regionförbund, länsstyrelser, näringsliv och högskolan i Jönköping respektive Linnéuniversitetet. Resterande finansiering söker vi nu från Vinnova, säger Per-Erik Eriksson, SP och Marianne Grauers, Glafo som leder projektgruppen.

Den inlämnade ansökan skall övertyga Vinnova om att Smålands industri, forskningsmiljöer och offentliga plattform är värd att satsa på de närmsta 10 åren. Om Vinnväxtmiljön blir beviljad i början av juli startar den innovativa tillväxtsatsningen omedelbart. 

– I Småland finns alla grundförutsättningar men behovet av innovation och förnyelse inom det här området är stort. Genom en sådan här satsning kan behov och förutsättningar förenas och generera en miljö som bidrar till nya marknader, produkter och forskning, säger Christer Segersteen, Södra Skogsägarna, som är ordförande för Smart Housing Smålands styrgrupp.

Fler bilder från projektet.

Småland förenas i satsning på innovativt bostadsbyggande

 lästid ~ 2 min