Tema

Nya projekt om arbetsplats, hälsa och individ i handeln

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering i Handelns Utvecklingsråds höstutlysning 2012 inom ”Arbetsplats, hälsa och individ i handeln” samt en öppen kategori. Drygt tolv miljoner fördelas på sex projekt som berör till exempel sömnbesvär, karriär och globalt inköpsarbete i handeln.

Projekten rör bland annat handelns anställda; till exempel Vesa Leppänens projekt på Lunds universitet där rörligheten bland de som arbetar inom handeln, med fokus på de som frivilligt byter arbete, kommer att studeras. Karriärmöjligheter inom handeln med fokus på eventuella skillnader bland män och kvinnor tas upp i ett annat projekt som leds av Thomas Andersson vid Högskolan i Skövde.

Vidare kommer Karin Hellerstedt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, att studera hur detaljhandlares mående påverkas både i det korta och det långa perspektivet när affärerna går dåligt. En bidragande orsak till att individer mår dåligt är sömnbrist och då cirka en femtedel av handelns anställda uppger att de har problem med sömnen tar stressforskaren Göran Kecklund, Stockholms universitet, upp frågan om hur arbetstider, arbetsmiljö och sömnbesvär hänger ihop i handeln. Projektet kommer bland annat att utmynna i en praktiskt sömnskola för de som vill förbättra sin sömn.

De två övriga projekten tar upp olika ämnen. Vid Linköpings universitet leder Mats Abrahamsson ett projekt som vars syfte är att öka förståelsen för hur svenska handelsföretag ska organisera sitt globala inköpsarbete för en högre grad av flödesorientering. Ulf Johanssons, Högskolan i Borås, projekt fokuserar på bland annat försäljningsprognostisering och individuella erbjudanden genom att analysera ”big data” som kan ge handlarna värdefull kunskap om framtiden.

– Vi är glada att kunna stödja dessa projekt som vi ser kan ge värdefulla bidrag till kunskapen om handelns olika delar, säger Andreas Hedlund, kanslichef Handelns Utvecklingsråd.

De sex projekten är:
Globalt inköpsarbete i handelsföretag — Flödesorientering och organisatorisk utformning
Projektledare: Mats Abrahamsson, Linköpings universitet

Karriärutveckling inom detaljhandeln — lika möjligheter till rörlighet och utveckling för kvinnor och män?
Projektledare: Thomas Andersson, Högskolan i Skövde

The short and long term effects of business failure in the retail sector: experiences, well-being and motivation to start again
Projektledare: Karin Hellerstedt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Framtidens Business Intelligence
Projektledare: Ulf Johansson, Högskolan i Borås

Arbetstider och sömnbesvär inom handeln: kan en sömnskola förbättra arbetsprestation och arbetstrivsel?
Projektledare: Göran Kecklund, Stockholms universitet

Rörlighet bland handelns anställda
Projektledare: Vesa Leppänen, Lunds universitet

Läs även på:
http://www.hur.nu/nyheter1/sex-nya-projekt-sjosatts

 

Nya projekt om arbetsplats, hälsa och individ i handeln

 lästid ~ 2 min