Tema

Projekt söker alternativ till farliga fluorerade ämnen

Fluorerade ämnen har viktiga tekniska användningsområden i konsumentprodukter, bland annat i textilier där de används för att ge olje- och vattenavvisande egenskaper.

Fluorerade ämnen är dock långlivade och bioackumulerbara, och har observerats i flera oberoende studier avseende ADHD hos barn, negativa effekter på utvecklingen hos djur och negativa förändringar av människans immunsystem. Ämnena har även upptäckts i blod hos spädbarn och vuxna, hos däggdjur samt i mark och vatten i avlägsna områden såsom på Arktis.

Vissa fluorerade ämnen är redan förbjudna enligt FN-regler (t ex PFOS) och det diskuteras förbud mot fler av dessa ämnen inom EU (t ex PFOA).

Till det nya forskningsprojektet har ett unikt konsortium bestående av Chalmers tekniska högskola, VU University Amsterdam, Stockholms universitet, Swerea IVF och företagen i Kemikaliegruppen vid Swerea IVF, Käppala reningsverk och Haglöfs etablerats. Konsortiet har omfattande kunskap och expertis kring såväl fluorerade ämnen som processer och produkter, miljögifter, analys, kemi, toxikologi, produktkrav och socioekonomi.

Det nya projektet kommer pröva hypoteserna att emissioner av dessa kemikalier främst genereras som diffusa utsläpp, dvs som små och stora utsläpp som görs under en produkts hela livslängd, samt att textilier är en viktig källa till dessa utsläpp.
Resultaten kommer att generaliseras till en metodik för att praktiskt kunna ersätta de farligaste ämnena.

Målet med projektet är att hjälpa industrin att hitta alternativ för att kunna ersätta kemikalier som belastar miljön. Vi samarbetar med forskare som kan bedöma riskerna med olika kemikalier och ser till att de nya alternativen verkligen går att använda.

Projekt söker alternativ till farliga fluorerade ämnen

 lästid ~ 1 min