Tema

Stiftelse för forskning om njursjukdom

Landets första insamlingsstiftelse för njurforskning, har bildats. Njurförbundet är initiativtagare och har tillsammans med företrädare för njurmedicin, transplantation och vårdvetenskap grundat Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Stiftelsen Njurfonden, som bildades den 15 april, ska lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer och verka för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Njursvikt är en dold folksjukdom som är vanlig, allvarlig, men ofta behandlingsbar om upptäckten sker i tid. I Sverige räknar man med att en av tio svenskar har tecken på njurpåverkan. De flesta är omedvetna om detta eftersom de inte har några märkbara symptom. Det behövs därför en ökad medvetenhet hos befolkningen samt mycket mer forskning om kroniska njursjukdomar och om det starka sambandet med dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

I stiftelsens styrelse ingår Bengt Rippe, professor i njurmedicin, Lund, Åsa Torstensson, vice ordförande Njurförbundet, Lars Åke Pellborn, Njurförbundet, Anders Billström, Njurförbundet, Agneta Aspegren Pagels, forskningssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset, Gunnar Tufveson, professor i transplantationskirurgi, Uppsala samt Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin.

Stiftelse för forskning om njursjukdom

 lästid ~ 1 min