Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2013

Ny studie visar bäst behandling mot KOL

Nya forskningsrön från Uppsala universitet visar att det finns tydliga skillnader i behandlingsresultat inom KOL-vården. Studien publiceras nu i den ansedda tidskriften Journal of Internal Medicin och ger viktig information till hälso- och sjukvården.

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom – är ett samlingsnamn för en rad kroniska lungsjukdomar som är ett starkt växande hälsoproblem i hela världen. Gemensamt är att de minskar luftflödet i luftvägarna och leder till andfåddhet, upphostningar och kronisk hosta. Ungefär 500 000 svenskar har KOL och antalet KOL-relaterade dödsfall väntas fortsätta öka de kommande åren.

Forskargruppen vid Uppsala universitet, med deltagande även från Karolinska institutet, har i samarbete med AstraZeneca gjort en så kallad observationsstudie (benämnd PATHOS) där 21 361 patienters journaler undersökts i syfte att förstå hur olika aspekter av vården påverkat behandlingsresultaten. Patientjournalernas data kopplades ihop med data från nationella vårdregister, inklusive sjukhus-, läkemedels- och dödsorsaksregistren för 1999-2009.

Dessa studier kompletterar resultat från kontrollerade kliniska studier och utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare som strävar efter bättre och effektivare användning av läkemedel.

Resultaten som nu presenteras visar att patienter som behandlades med läkemedlet Symbicort löpte 26 procent mindre risk att få försämringsperioder, och 29 procents mindre risk att bli inlagda på sjukhus, än de som behandlades med läkemedlet Seretide. Båda läkemedlen kombinerar antiinflammatoriska kortikosteroider med en bronkodilator (luftvidgande).

Resultaten ger viktig information till KOL-vården. Men intressant är också att denna typ av observationsstudier snabbt ger så mycket bra information till en låg kostnad. Detta går att använda på många fler områden, konstaterar Christer Janson, professor vid Uppsala universitet och läkare på Akademiska sjukhusets lungklinik och en av dem som leder studien.

Studien har finansierats av AstraZeneca

Referens: Larsson et al. Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. The PATHOS study. Journal of Internal Medicine. DOI: 10.1111/joim.12067

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera