Tema

Forskning ska spara en hacka vid skördetröskningen

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka möjligheterna att minska bränsleförbrukningen vid skördetröskning under svenska förhållanden. Till sin hjälp har forskarna ny teknik som använts i Tyskland för noggranna mätningar av halmhackarnas effektuttag.

Problemet som forskarna vill lösa är den allt högre energiförbrukningen, och bränsleåtgången, vid skördetröskning. Orsaken är bland annat att bearbetningen av halmen i skördetröskornas halmhackar har blivit intensivare med tiden.

– Hittills har vi inte haft någon bra metod för att mäta effekten av skötselåtgärder eller anpassning av hackningsgraden säger Gunnar Lundin, forskare på JTI. Med den nya tekniken kan vi få svar på vilket resultat man kan förvänta sig, vi tror av tidigare erfarenheter att det ska gå ett minska energiåtgången ordentligt.

Forskarnas mål är att ta fram ett underlag som visar vilken bränslebesparing man kan förvänta sig vid olika handlingsalternativ.

Fakta
Projektet är planerat att genomföras under 1 år och finansieras med 299 471 kronor genom Stiftelsen Lantbruksforsknings bioenergiprogram.

Forskning ska spara en hacka vid skördetröskningen

 lästid ~ 1 min