Tema

Forska!Sverige inleder samarbete med systerorganisationer i USA, Australien och Kanada

Stiftelsen Forska!Sverige inleder ett samarbete med systerorganisationerna Research!America, Research Australia och Research Canada. Påverkansorganisationerna arbetar för att medicinsk forskning och dess tillämpning ska bli en högre prioritet i sina respektive länder.

– Vi delar synen att medicinsk forskning leder till bättre hälsa och välstånd för medborgarna och genom detta nya samarbetsavtal stärker vi varandra, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Organisationerna arbetar för att genom politiska beslut uppnå bättre förutsättningar att:

  • skapa medicinska framsteg,
  • vidareutveckla medicinska framsteg till produkter, metoder och tjänster,
  • använda och utvärdera medicinska framsteg inom vården.

Verksamheten engagerar intressenter från en mängd områden, inklusive politiker, forskare, företagare, fackliga företrädare, vårdanställda, patientföreningar och medborgare i stort.

– Vi ser ett tydligt värde av ökat internationellt samarbete, både för våra egna organisationer och för de som stödjer vår verksamhet. Därför skriver vi nu under detta avtal om samarbete där vi mer systematiskt kan dra nytta av varandras expertis, strategier och nätverk, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sverige inleder samarbete med systerorganisationer i USA, Australien och Kanada

 lästid ~ 1 min