Tema

32 miljoner kronor till forskning om elkraftsteknik

Energimyndigheten har beslutat avsätta 32 miljoner kronor till samverkansprogrammet Elektra som genomförs i samarbete med Elforsk AB.

Programmets syfte är att finansiera industrirelevanta forskningsprojekt för att vidmakthålla och vidareutveckla goda elkrafttekniska forskningsmiljöer på universitet och högskolor.

– Genom det nya samverkansprogrammet, kan vi fortsätta ett framgångsrikt samarbete med branschen för att bibehålla en stark position inom elkraftsteknik både i Sverige och på en internationell marknad, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.
Programmet pågår mellan 2013-2017 och kommer att genomföras i samarbete med Elforsk AB där Energimyndigheten finansierar 40 procent av programmet och berörda externa parter via Elforsk 60 procent av programmet.

– Energimyndigheten positiva beslut är mycket välkommet och innebär att forskningen riktas mot verkliga utmaningar, vilket stärker såväl forskarutbildningen som möjligheten att omsätta resultaten till verklig nytta, säger Magnus Olofsson, vd för Elforsk.

Genom samverkan mellan högskolorna och den elkrafttekniska industrin säkerställs att forskningen är relevant, och att resultaten kan utnyttjas av industrin för utveckling av nya produkter och tjänster.

Programmet Elektra har funnits sedan 1993 och exempel på framgångsrika projekt som finansierats via programmet är bland annat:

  • Diagnostiska metoder för att finna vattenträd i kablar
  • Den frånskiljande brytaren ”Combined”
  • Utvecklingen av polymera isolatorer
  • Delar av ”HVDC-light” konceptet

Energimyndigheten strävar efter ett gott samarbete med näringsliv och akademi för att främja forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering av produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett hållbart energisystem. Genom olika samverkansprogram, ett samarbete mellan Energimyndigheten och branschorganisationer inom ett forskningsområde, stärks kopplingen till akademi och näringsliv vilket säkerställer att resultaten nyttiggörs och ger önskade effekter i samhället.

32 miljoner kronor till forskning om elkraftsteknik

 lästid ~ 1 min