Tema

En glädjens dag för svensk forskning

EU-kommissionen har utsett två flaggskeppsprojekt inom teknologisk forskning. Flera svenska universitet och högskolor får ta del av EU:s forskningsmiljarder. Chalmers tekniska högskola blir koordinator för ett av flaggskeppen, Graphene, och Karolinska Institutet får en framträdande roll i det andra, Humain Brain Project.

– En glädjens dag för svensk forskning och ett stort erkännande för Chalmers och Karolinska institutet. Att Sverige kommer så här väl ut när EU fördelar sina forskningsmiljarder visar att vi står oss bra i den internationella konkurrensen, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Graphene kommer att forska kring det relativt nyupptäckta och nobelprisbelönade materialet grafen. Detta material är endast en atom tjockt men mycket starkt, genomskinligt, böjligt och har en exceptionell elektrisk ledningsförmåga. Potentiella användningsområden är bland annat som komponent i transistorer i datorer och för att göra plast starkare och mer tåligt.

Human Brain Projekt är en satsning på hjärnforskning och IT med målet att efterlikna och simulera den mänskliga hjärnan. Förhoppningen är att forskningen ska leda till både bättre framtida datorer och en förståelse av neurologiska sjukdomar såsom alzheimer och Parkinsons sjukdom. 

Budgeten förväntas komma uppgå till 100 miljoner euro per år i 10 år för vardera projektet. EU står för ungefär hälften, resten ska andra aktörer bidra med.

En glädjens dag för svensk forskning

 lästid ~ 1 min