Tema

Ny science park i Södertälje

AstraZeneca säljer forskningsanläggningen i Södertälje till Acturum, ett samägt bolag bildat av FAM, Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag, och av Peab. Målet är att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och utveckling inom life science.

AstraZeneca har tecknat avtal med Acturum, ett samägt bolag ägt av FAM, Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag, och av Peab. Syftet är att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och företagande inom hela life science området och målet är en livaktig utvecklingspark, Biovation Park Telge — en nystart för Södertälje.

– Vi är glada åt att vi har lyckats finna en lösning där våra lokaler kan skapa förutsättningar för fortsatt forskning inom life science, säger Anders Ekblom, global utvecklingschef AstraZeneca.

Sedan den 2 februari 2012 har AstraZeneca aktivt arbetat för att företagets anläggning i Södertälje ska komma till nytta för svensk forskning och samtidigt skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen på orten.

Det nya avtalet innebär att Biovation Park Telge etableras i de forskningslokaler som AstraZeneca lämnar. Biovation Park Telge har förutsättningar att bli en katalysator för forskning och utveckling i Södertälje, genom att man erbjuder en attraktiv miljö som kan skapa synergier och nya samarbeten mellan företag, inom bland annat life science. Forskningsinstitutet SP Process Development, Scania, Södertälje kommun (Campus Telge) samt ett antal mindre forskningsbolag planerar att etablera sig i området.

Ca 15 läkemedelsprojekt överlåts
Som en del i avtalet bidrar AstraZeneca med kontor, förstklassiga laboratorier komplett utrustade med moderna laboratorieinstrument. Här ingår både standardinstrument och avancerad utrustning för läkemedelsutveckling och processkemi. Dessutom överlåter AstraZeneca ca 15 forskningsprojekt inom neurovetenskap, till exempel Alzheimers sjukdom och smärta.

SP Process Development får en snabb start
AstraZeneca har under det gångna året deltagit i projektledning och bidragit med personella resurser i den stora utmaningen att det nya institutet ska kunna komma igång snabbt. SP Process Development, ett dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ska bedriva forskning och innovation inriktat på hållbara tillverkningsprocesser, fysikaliska och kemiska problemställningar samt ge farmaceutisk support till tidiga forskningsprojekt. Invigningen sker den 4 februari.

Ny science park i Södertälje

 lästid ~ 1 min