Tema

Starkt industriellt intresse för nytt Kiselkarbidcentrum

10 ledande storföretag inom automobil-, system- och kraftelektroniksektorn har anslutit sig som medlemmar av ett nytt centrum för kraftelektronik baserat på kiselkarbid, SiC Power Center. Alla har de ett stort intresse för kiselkarbidens industriella möjligheter.

SiC Power Center grundades 2012 på initiativ av Acreo Swedish ICT, KTH och Swerea Kimab. Syftet med centret är att främja introduktionen av kiselkarbid-elektronik i de tillämpningar där hög verkningsgrad, kompakt konstruktion och högre arbetstemperatur innebär avsevärda ekonomiska och samhälleliga fördelar. Strategiska exempel är energiomvandlare för elmotordrift inom automobil och traktionstillämpningar samt framtidens kraftnät. Ambitionen är att utforska kiselkarbid-elektronikens fulla potential och bidra till framtida tillämpningar för ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Bland industrimedlemmarna finns ABB, Alstom Power Systems, Ascatron, Bombardier Transportation, Elektronikkonsult, Eskilstuna ElektronikPartner, Kollmorgen, Volvo Car och Volvo GTT. Även forskningsinstitutet SP är medlem och samtliga parter ingår i styrelsen för SiC Power Center.

Centrets aktiviteter består av grundläggande forskningsprojekt samt industridrivna forsknings och utvecklingsprojekt. Kompetenshöjande forskningsprojekt spänner över tre nyckelteknik-områden nödvändiga för realiserandet av kompakta och högeffektiva energisystem;
a) Kretskonstruktion och drivkretsar
b) Termiska, elektriska och mekaniska simuleringar
c) Modulteknologi
Minst en doktorand finns inom varje område.

SiC Power Center erhåller ett finansiellt stöd från VINNOVA och Energimyndigheten på sammanlagt 24 MSEK fram till år 2016. Resterande budget kommer från matchande industriell finansiering och från medlemsavgifter.

Mer om SiC Power Center

Starkt industriellt intresse för nytt Kiselkarbidcentrum

 lästid ~ 1 min