Tema

Handelns strukturomvandling

Handeln står inför flera utmaningar då branschen på senare år har genomgått en djupgående strukturomvandling. Denna förändring ställer nya krav på både företag och anställda som behöver utveckla och anpassa sig för att möta framtidens utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som strukturomvandlingen medför.

Handelns Utvecklingsråd har därför inom ramen för aktuell utlysning valt att avsätta forskningsmedel för att studera Handelns strukturomvandling, samtidigt som det finns utrymme för andra intressanta problemställningar som är relevanta för handelsnäringen i en Öppen kategori. Totalt avsätts 14,4 miljoner kronor under åren 2012—2014 till satsningen som har genererat åtta forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet.

Läs mer om de åtta projekt som har beviljats pengar nedan:

Handelns strategiska beredskap Projektledare: Jens Nordfält, Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan Stockholm

Strategisk positionering i svensk dagligvaruhandel Projektledare: Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Ändamålsenlig sammansättning av marknadskanaler för värdeskapande inom detaljhandel Projektledare: Claes M. Hultman, Örebro Universitet

Kan vi lita på certifiering? Projektledare: Kristina Tamm Hallström, Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR)

Detaljhandelns förändrade geografi Projektledare: Jan Amcoff, Uppsala universitet

Vad händer när Ikea kommer till staden? Projektledare: Niklas Rudholm, HUI Research

Omställningskompetens i handeln Projektledare: Ola Bergström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Morgondagens kundsignaler: Navigering och påverkansfaktorer i handeln

Projektledare: Erik Wästlund, Karlstads universitet

Handelns strukturomvandling

 lästid ~ 1 min