Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2011

NASDAQ OMX skänker unik finansdatabas till Handelshögskolan i Stockholm

NASDAQ OMX Stockholm AB skänker den finansiella databasen (FINBAS) med unik aktiemarknadsinformation från 1979 till Handelshögskolan i Stockholm. Databasen innehåller information rörande alla bolag som varit noterade på de nordiska börserna.

Stockholm 12 januari 2011 – NASDAQ OMX Stockholm AB skänker den finansiella databasen (FINBAS) med unik aktiemarknadsinformation från 1979 till Handelshögskolan i Stockholm.  Databasen innehåller information rörande alla bolag som varit noterade på de nordiska börserna. Här finns exempelvis information om utdelningar, nyemissioner och aktiesplittar för samtliga noterade bolag mellan 1979 och 2010. Databasen innehåller även obrutna tidsserier för index, obligationer, räntor, valutor, fonder, derivat och råvaror.

Jens Henriksson, VD för NASDAQ OMX Stockholm AB, kommenterar, ”Vi är mycket glada och nöjda med att databasen kan användas i forskningssyfte. Eftersom databasen innehåller exklusiv data från de nordiska finansmarknaderna var det viktigt för oss att hitta någon som kan utnyttja och dra nytta innehållet, vilket jag är övertygad om att Handelshögskolan kan”.

Clas Bergström, ansvarig för institutionen för Finansiell Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, kommenterar, ”Databasen kommer att användas i finansiellt forskningssyfte och blir viktig inte minst för vårt nya nationella centrum för finansforskning och för övrig forskning på Finance området”.

Beslutet att skänka databasen till Handelshögskolan i Stockholm togs i samband med en omorganisation inom NASDAQ OMX då det beslöts att delar av databasuppdateringen skulle upphöra. Databasen innehåller grundinformation för samtliga bolag som varit noterade på de nordiska börserna inklusive företagshändelser och fundamentaldata för dessa bolag.

NASDAQ OMX Mediekontakt:
Teresa Wincrantz +46 (8) 405 63 26, teresa.wincrantz@nasdaqomx.com
Handelshögskolan i Stockholm Mediekontakt:
Carina Aspenberg +46 (8) 736 90 14, carina.aspenberg@hhs.se

Om NASDAQ OMX
NASDAQ OMX Group, Inc. är världens största börsföretag. Det levererar handel, börsteknologi och tjänster till börsnoterade bolag över sex kontinenter, och har 3600 noterade bolag. NASDAQ OMX erbjuder olika kapitalanskaffningsmöjligheter för bolag över hela världen genom notering på the NASDAQ Stock Market i USA, NASDAQ OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, NASDAQ OMX First North samt 144A PORTAL i USA. Företaget erbjuder handel över flera tillgångsslag inräknat aktier, derivat, räntor, råvaror, strukturerade produkter och börshandlade fonder. NASDAQ OMX teknologi stödjer driften av över 70 börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer än 50 länder. NASDAQ OMX Nordic och NASDAQ OMX Baltic är inte legala enheter utan beskriver det gemensamma erbjudandet från NASDAQ OMX börser i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius. För mer information om NASDAQ OMX, besök www.nasdaqomx.com [Ref 1]. Följ NASDAQ OMX på Facebook (http://www.facebook.com/nasdaqomx [Ref 2]) och Twitter (http://www.twitter.com/nasdaqomx [Ref 3]).

Om Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera